Göm menyn

729G06 Programmering och logik, 6.0 hp (Grundnivå)
/Programming and Logic/

2016 vecka 03 — 23

KursledareJody Foo, Anders Märak Leffler
KursadministratörAnnelie Almquist


Studierektorsområde: Humancentrerade system (HCS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas. För kurser som ges kommande termin kan uppgifter ännu saknas.


Sidansvarig: Grundutbildningen