Göm menyn

729A97 Språkteknologiska system, 6.0 hp (A)
/Language Engineering Systems/
2016 vecka 04 — 13

Kursledare och examinatorMarco Kuhlmann
KursadministratörAnna Grabska Eklund


Studierektorsområde: Humancentrerade system (HCS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas. För kurser som ges kommande termin kan uppgifter ännu saknas.


Sidansvarig: Grundutbildningen