Göm menyn

729A64 Profilfördjupning, 10.0 hp (Avancerad nivå)
/Advanced Course in Cognitive Science/

2018 vecka 35 — 2019 vecka 03

ExaminatorArne Jönsson
KursadministratörAnna Grabska Eklund


Studierektorsområde: Humancentrerade system (HCS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas. För kurser som ges kommande termin kan uppgifter ännu saknas.


Sidansvarig: Grundutbildningen