Göm menyn

729A58 Magisteruppsats, 30.0 hp (A)
/Master's Thesis in Cognitive Science/
2013 vecka 04 — 23

ExaminatorArne Jönsson
KursadministratörHelene Meisinger


Studierektorsområde: Humancentrerade system (HCS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas. För kurser som ges kommande termin kan uppgifter ännu saknas.


Sidansvarig: Grundutbildningen