Göm menyn

729A46 Kognitionsvetenskapligt projektarbete, 16.0 hp (Avancerad nivå)
/Cognitive Science Project/

2018 vecka 04 — 23

ExaminatorArne Jönsson
KursadministratörAnna Grabska Eklund


Studierektorsområde: Humancentrerade system (HCS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas. För kurser som ges kommande termin kan uppgifter ännu saknas.


Sidansvarig: Grundutbildningen