Göm menyn

725G63 Programmering i Java, datastrukturer och algoritmer,  hp (G2)
/Programming in Java, Data Structures and Algorithms/

Kursen har upphört. Den gavs sista gången 2013 och ersattes inte av någon angiven kurs.
2014 Vt1

Inaktiv kurs - ingen undervisning.

KursledareJonas Lindgren
ExaminatorTorbjörn Jonsson


Studierektorsområde: Programvara och system (SaS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas.


Sidansvarig: Grundutbildningen