Göm menyn

Kurser inom Tillämpningar

729A98Risk- och olycksanalys, 6 hp (Avancerad nivå) 
TDDC90Software Security, 6 hp (Avancerad nivå) 
TDDD17Informationssäkerhet, fk, 6 hp (Avancerad nivå) 
TDDD23Design och programmering av datorspel, 6 hp (Avancerad nivå) 
TDDD39Perspektiv på informationsteknologi, 8 hp (Grundnivå) 
TDDD50Grön IT, 4 hp (Grundnivå) 
TDDD57Fysisk interaktion och spelprogrammering, 6 hp (Avancerad nivå) 
TDDD70Ingenjörsprofessionalism, del 1, 1 hp (Grundnivå) 
TDDD84Ingenjörsprofessionalism, del 3, 1 hp (Grundnivå) 
TDDD89Vetenskaplig metod, 6 hp (Avancerad nivå) 
TDDD91Ingenjörsprofessionalism, del 5, 1 hp (Grundnivå) 
TDDD94Ingenjörsprofessionalism, del 4, 1 hp (Grundnivå) 
TDDD98Ingenjörsprofessionalism, del 6, 1 hp (Grundnivå) 
TDDD99Ingenjörsprofessionalism, delar 1 till 6 (G1) 
TDDE25Perspektiv på data- och mjukvaruteknik, 6 hp (Grundnivå) 
TDIU14Introduktion till examensarbete, 4 hp (Grundnivå) 
TDP024Enterprise Systems, 6 hp (Grundnivå) 

Sidansvarig: Grundutbildningen