Göm menyn

Kurser inom Teoretisk datalogi

TDDC75Diskreta strukturer, 8 hp (G1) 
TDDC78Programmering av parallelldatorer - metoder och verktyg, 6 hp 
TDDC91Datastrukturer och algoritmer, 6 hp (G1) 
TDDD08Logikprogrammering, 6 hp (A) 
TDDD14Formella språk och automatateori, 6 hp (G2) 
TDDD20Konstruktion och analys av algoritmer, 6 hp (A) 
TDDD85Formella språk och automatateori, 6 hp (G1) 
TDDE34Mjukvaruverifiering, 6 hp (Avancerad nivå) 
TDP015Grunder i matematik och logik, 6 hp (G1) 

Sidansvarig: Grundutbildningen