Göm menyn

Kurser inom Programmering

Programmering

Datastrukturer och algoritmer
Programspråk
Systemprogrammering
Programutvecklingsmetoder och projekt
Webbprogrammering

Programmering

725G90Objektorienterad programmering i Java, 7.5 hp (Grundnivå) 
725G92Problemlösning och programmering, 7.5 hp (Grundnivå) 
729A85Objektorienterad programmering och Java, 6 hp (Avancerad nivå) 
729G28Webbprogrammering och databaser, 6 hp (Grundnivå) 
729G46Informationsteknologi och programmering, 12 hp (Grundnivå) 
729G87Interaktionsprogrammering, 6 hp (Grundnivå) 
732A56Webbprogrammering, 6 hp (Avancerad nivå) 
732A70Introduktion till Python, 3 hp (Avancerad nivå) 
732G17Grundläggande SAS-programmering, 7.5 hp (Grundnivå) 
732G33Programmering i R, 7.5 hp (Grundnivå) 
732G83Programmering i R, 7.5 hp (Grundnivå) 
961G14Grundläggande programmering med matematikdidaktisk inriktning för lärare i åk 7-9, 7.5 hp (Grundnivå) 
961G24Introduktion till programmering i textbaserad miljö, 5 hp (Grundnivå) 
961G29Programmering i textbaserad miljö, 2.5 hp (Grundnivå) 
TDDC76Programmering och datastrukturer, 8 hp (Grundnivå) 
TDDC77Objektorienterad programmering, 8 hp (Grundnivå) 
TDDD11Programmering, grundkurs, 8 hp (Grundnivå) 
TDDD23Design och programmering av datorspel, 6 hp (Avancerad nivå) 
TDDD27Avancerad webbprogrammering, 6 hp (Avancerad nivå) 
TDDD38Avancerad programmering i C++, 6 hp (Avancerad nivå) 
TDDD44Problemlösning och programmering, 6 hp (Grundnivå) 
TDDD49Programmering i C# och .NET Framework, 4 hp (Grundnivå) 
TDDD56Multicore- och GPU-Programmering, 6 hp (Avancerad nivå) 
TDDD78Objektorienterad programmering och Java, 6 hp (Grundnivå) 
TDDD80Projekt: Mobila och sociala applikationer, 11 hp (Grundnivå) 
TDDD87Programmering och problemlösning, 6 hp (Grundnivå) 
TDDD97Webbprogrammering, 6 hp (Grundnivå) 
TDDE04Introduktion till programmering och datalogiskt tänkande, 6 hp (Grundnivå) 
TDDE10Objektorienterad programmering i Java, 6 hp (Grundnivå) 
TDDE11Objektorienterad programmering i Java, 4 hp (Grundnivå) 
TDDE20Avancerad projektkurs: Spel-, app- och webbutveckling, 6 hp (Avancerad nivå) 
TDDE23Funktionell och imperativ programmering, del 1, 6 hp (Grundnivå) 
TDDE24Funktionell och imperativ programmering, del 2, 5 hp (Grundnivå) 
TDDE30Objektorienterad programmering och Java, 7 hp (Grundnivå) 
TDDE44Programmering, grundkurs, 8 hp (Grundnivå) 
TDDI11Programmering av inbyggda system, 6 hp (Grundnivå) 
TDDI82Objektorienterad problemlösning, 10 hp (Grundnivå) 
TDIU08Problemlösning och programmering, 6 hp (Grundnivå) 
TDIU20Objektorienterad programmering, 4 hp (Grundnivå) 
TDP002Imperativ programmering, 6 hp (Grundnivå) 
TDP003Projekt: Egna datormiljön, 6 hp (Grundnivå) 
TDP004Objektorienterad programmering, 8 hp (Grundnivå) 
TDP005Projekt: Objektorienterat system, 6 hp (Grundnivå) 
TDP013Webbprogrammering och interaktivitet, 6 hp (Grundnivå) 
TDP024Enterprise Systems, 6 hp (Grundnivå) 
TDP026Vetenskaplig metod inom programmering, 6 hp (Grundnivå) 
TDP032Projekt: Agil systemutveckling, 10 hp (Grundnivå) 
TQPR10Examensarbete, 16 hp (G2) 

Datastrukturer och algoritmer

725G97 Datastrukturer och algoritmer, 7.5 hp (Grundnivå) 
TDDC76 Programmering och datastrukturer, 8 hp (G2) 
TDDC91 Datastrukturer och algoritmer, 6 hp (G1) 
TDDD20 Konstruktion och analys av algoritmer, 6 hp (A) 
TDDD86 Datastrukturer, algoritmer och programmeringsparadigm, 11 hp (G1) 
TDDD95 Algoritmisk problemlösning, 6 hp 
TDDI16 Datastrukturer och algoritmer, 6 hp (G1) 

Programspråk

725G66 Programmering i C# och .NET Framework, 4 hp (G2) 
725G90 Objektorienterad programmering i Java, 7.5 hp (G2) 
TDDD08 Logikprogrammering, 6 hp (A) 
TDDD38 Avancerad programmering i C++, 6 hp (A) 
TDDE10 Objektorienterad programmering i Java, 6 hp (Grundnivå) 
TDDE11 Objektorienterad programmering i Java, 4 hp (Grundnivå) 
TDDE55 Data- och programstrukturer, 6 hp (Grundnivå) 
TDP007 Konstruktion av datorspråk, 6 hp (G1) 
TDP019 Projekt: Datorspråk, 10 hp (G1) 

Systemprogrammering

TDDB44 Kompilatorkonstruktion, 6 hp 
TDDB68 Processprogrammering och operativsystem, 6 hp (G2) 
TDDC78 Programmering av parallelldatorer - metoder och verktyg, 6 hp 
TDDC90 Software Security, 6 hp (A) 
TDDD07 Realtidssystem, 6 hp (A) 
TDDD17 Informationssäkerhet, fk, 6 hp (A) 
TDDD25 Distribuerade system, 6 hp (A) 
TDDD55 Kompilatorer och interpretatorer, 4 hp (G2) 
TDDI41 Grundläggande systemadministration, 8 hp (G1) 
TDIU11 Operativsystem, 6 hp (Grundnivå) 
TDIU16 Process- och operativsystemprogrammering, 4 hp (G2) 
TDP031 Grundläggande systemadministration, 8 hp (Grundnivå) 

Programutvecklingsmetoder och projekt

725G64 Programutvecklingsmetodik, 12 hp (A) 
TDDC88 Programutvecklingsmetodik, 12 hp (A) 
TDDC93 Programutvecklingsmetodik teori, 4 hp (G2) 
TDDD04 Programvarutestning, 6 hp (A) 
TDDD69 Programutvecklingsmetodik - företagsprojekt, 6 hp (A) 
TDDD76 Programutvecklingsprojekt i ett helhetsperspektiv, 8 hp (G2) 
TDDD83 Kandidatprojekt datateknik, 18 hp (G2) 
TDDE45 Avancerad programvarudesign, 6 hp (Avancerad nivå) 
TDDE46 Programvarukvalitet, 6 hp (Avancerad nivå) 
TDDE53 Säkra system: Projekttermin inklusive kandidatprojekt, 26 hp (Grundnivå) 
TDDI02 Programmeringsprojekt, 6 hp (G1) 
TDDI17 Programmeringsprojekt, 8 hp (Grundnivå) 
TDDI83 Ingenjörsprofessionalism, 2 hp (Grundnivå) 
TDP017 Företagsprojekt, 10 hp (G2) 
TDP028 Projekt: Entreprenöriell programmering, 10 hp (G2) 

Webbprogrammering

TDDE42 Webbproduktion med dynamisk layout, 6 hp (Grundnivå) 

Sidansvarig: Grundutbildningen