Göm menyn

Kurser inom Interaktions- och tjänstedesign

729G85Interaktionsdesign och användarupplevelse, 9 hp (Grundnivå) 
769A18Avancerad interaktionsdesign, 6 hp (Avancerad nivå) 
769A23Tänkande med representationer, 6 hp (Avancerad nivå) 
769A25Tjänstedesign, studiokurs, 12 hp (Avancerad nivå) 
769A34Interaktionsdesign, studiokurs, 6 hp (Avancerad nivå) 
TDDC73Interaktionsprogrammering, 6 hp (Grundnivå) 
TDDD53Avancerad interaktionsdesign, 6 hp (Avancerad nivå) 
TDDD60Interaktiva system, 4 hp (Grundnivå) 
TDDD90Interaktiva produkter, 6 hp (Avancerad nivå) 
TDDE03Designstudio II, 12 hp (Avancerad nivå) 
TDDE28Samtida perspektiv på värdeskapande, 6 hp (Avancerad nivå) 
TDDE29Codesign, verktyg och angreppssätt, 6 hp (Avancerad nivå) 
TDDE33Användardriven produktutveckling, 6 hp (Grundnivå) 
TDDE36Användarupplevelse och interaktionsdesign, 12 hp (Grundnivå) 
TDDE37Studio 2, 12 hp (Avancerad nivå) 
TDDE38Representationer som tänkande, 6 hp (Avancerad nivå) 

Sidansvarig: Grundutbildningen