Göm menyn

Kurser inom Databaser

729G28Webbprogrammering och databaser, 6 hp (Grundnivå) 
732A54Analys av Big data, 6 hp (Avancerad nivå) 
732A57Databasteknik, 6 hp (Avancerad nivå) 
732A75Avancerad Data Mining, 6 hp (Avancerad nivå) 
732G16Databaser: design och programmering, 7.5 hp (Grundnivå) 
TDDD12Databasteknik, 6 hp (Grundnivå) 
TDDD37Databasteknik, 6 hp (Grundnivå) 
TDDD41Data Mining - Clustering and Association Analysis, 6 hp (Avancerad nivå) 
TDDD43Datamodeller och databaser, avancerad kurs, 6 hp (Avancerad nivå) 
TDDD81Databasteknik för kandidatprojekt, 6 hp (Grundnivå) 
TDDE31Big Data Analytics, 6 hp (Avancerad nivå) 
TDDE49Databaser och informationssäkerhet för bioinformatik, 6 hp (Grundnivå) 

Sidansvarig: Grundutbildningen