Göm menyn

Kurser inom Datorteknik

Datorteknik

Datorarkitektur
Datornät
Informationssäkerhet

Datorteknik

ETE370Grunderna i maskininlärning, 3 hp (Grundnivå) 
TDDD25Distribuerade system, 6 hp (Avancerad nivå) 
TDDE69Maskininlärning, grundkurs, 6 hp (Grundnivå) 
TDDE70Djup maskininlärning, 6 hp (Avancerad nivå) 
TDDI03Datorarkitektur, 4 hp (Grundnivå) 
TDP001Handhavande av datormiljö, 4 hp (Grundnivå) 
TDTS10Datorarkitektur, 6 hp (Grundnivå) 

Datorarkitektur

TDDC90 Software Security, 6 hp (A) 
TDDD17 Informationssäkerhet, fk, 6 hp (A) 
TDDD25 Distribuerade system, 6 hp (A) 
TDDI03 Datorarkitektur, 4 hp (G2) 
TDDI08 Konstruktion av inbyggda system, 4 hp (G2) 
TDDI11 Programmering av inbyggda system, 6 hp (G2) 
TDTS04 Datornät och distribuerade system, 8 hp (G2) 
TDTS07 Systemkonstruktion och metodik, 6 hp (A) 
TDTS08 Datorarkitektur, 6 hp (A) 

Datornät

TDDD25 Distribuerade system, 6 hp (A) 
TDDE21 Avancerad projektkurs: Säkra distribuerade och inbyggda system, 6 hp (Avancerad nivå) 
TDDE35 Storskaliga distribuerade system och nätverk, 11 hp (Grundnivå) 
TDDE48 Mobila nätverk, 4 hp (Grundnivå) 
TDDE57 Analys och utvärdering av kommunikationsnätverk, 6 hp (Avancerad nivå) 
TDDE58 Trådlösa kommunikationsnätverk, 6 hp (Avancerad nivå) 
TDTS04 Datornät och distribuerade system, 8 hp (G2) 
TDTS06 Datornät, 6 hp (G2) 
TDTS11 Datornät och internetprotokoll, 6 hp (G1) 
TDTS21 Avancerade nätverk, 6 hp (A) 

Informationssäkerhet

TDDC90 Software Security, 6 hp (A) 
TDDD17 Informationssäkerhet, fk, 6 hp (A) 
TDDE21 Avancerad projektkurs: Säkra distribuerade och inbyggda system, 6 hp (Avancerad nivå) 
TDDE49 Databaser och informationssäkerhet för bioinformatik, 6 hp (Grundnivå) 
TDDE53 Säkra system: Projekttermin inklusive kandidatprojekt, 26 hp (Grundnivå) 
TDDE59 Professionalism för cybersäkerhet, 6 hp (Grundnivå) 
TDDE60 Cybersäkerhet och människan, 6 hp (Grundnivå) 
TDDE62 Informationssäkerhet: privacy, system- och nätverkssäkerhet, 6 hp (Avancerad nivå) 
TDDE63 Avancerad projektkurs: Informationssäkerhet, 6 hp (Avancerad nivå) 

Sidansvarig: Grundutbildningen