Göm menyn

Kurser inom Artificiell intelligens

Artificiell intelligens

Språkteknologi

Artificiell intelligens

729G43Artificiell intelligens, 12 hp (G2) 
TDDC17Artificiell intelligens, 6 hp (G2) 
TDDD41Data Mining - Clustering and Association Analysis, 6 hp (A) 
TDDD48Automatisk planering, 6 hp (A) 
TDDE05AI-robotik, 6 hp (Avancerad nivå) 
TDDE19Avancerad projektkurs: AI och maskininlärning, 6 hp (Avancerad nivå) 

Språkteknologi

729A27 Natural Language Processing, 6 hp (A) 
729G09 Språkvetenskaplig databehandling, 5 hp (G) 
729G17 Språkteknologi, 6 hp (G) 
729G49 Språk och datorer, 9 hp (Grundnivå) 
TDDE09 Språkteknologi, 6 hp (Avancerad nivå) 
TDDE17 Introduktion till språkteknologi, 4 hp (Grundnivå) 
TDP030 Språkteknologi, 6 hp (Grundnivå) 

Sidansvarig: Grundutbildningen