Göm menyn

Kurser inom Artificiell intelligens

Artificiell intelligens

Språkteknologi

Artificiell intelligens

729G43Artificiell intelligens, 12 hp (G2) 
729G78Artificiell intelligens, 9 hp (Grundnivå) 
729G86Språkteknologi, 6 hp (Grundnivå) 
732A68Introduction to Machine Learning, 9 hp (Avancerad nivå) 
753A01Analys av sport, 6 hp (Avancerad nivå) 
ETE335AI för naturligt språk, 3 hp (G1) 
TDDC17Artificiell intelligens, 6 hp (G2) 
TDDD41Data Mining - Clustering and Association Analysis, 6 hp (A) 
TDDD43Datamodeller och databaser, avancerad kurs, 6 hp (A) 
TDDD48Automatisk planering, 6 hp (A) 
TDDE05AI-robotik, 6 hp (Avancerad nivå) 
TDDE19Avancerad projektkurs: AI och maskininlärning, 6 hp (Avancerad nivå) 

Språkteknologi

729A27 Natural Language Processing, 6 hp (A) 
729G17 Språkteknologi, 6 hp (G) 
729G49 Språk och datorer, 9 hp (Grundnivå) 
ETE335 AI för naturligt språk, 3 hp (G1) 
TDDE09 Språkteknologi, 6 hp (Avancerad nivå) 
TDP030 Språkteknologi, 6 hp (Grundnivå) 

Sidansvarig: Grundutbildningen