Göm menyn

Checklista inför och under lic-framläggning

Tidigare förberedelser

Vem Namn Vad
Labmedlem   Presentinköp

Labmedlem

  Insamlingslista+kort/diplom+skrammelmail till "idaint@ida.liu.se" (OBS! Inget påminnelsemail)
Adm   Blombeställning - 300 kr inkl moms och kruka (men exkl budavgift)

Adm och doktorand

 

Lunchen innan seminariet räknas som extern representation. Mottagning efter lic-framläggning räknas som intern representation (ej förmånsbeskattning), se Lathund nedan.
Mat- och dryckbeställning via catering.
Kostnadsramar se Representation, "Lathund för representation och gåvor 2016".
Om porslin önskas, inkludera i beställningen.
Servering får endast bestå av enklare förtäring: Som enkel förtäring räknas, kaffe, alkoholfri cider, bulle, tårta, snacks eller enklare smörgås, dvs ej buffé eller smörgåstårta och inga alkoholhaltiga drycker.

Adm+labledare   Handlägga dokument opponent, se "Ersättning till sakkunniga och opponenter"
Adm   Resebeställningar
Doktoranden   Alkoholhaltiga drycker ordnas och betalas av doktoranden själv (ingen ersättning utgår).

Före lic-akten

Vem Namn Vad
Adm   Blommor, dryck, avhandlingar till lic-lokalen
Labmedlem   Fotografering
Doktoranden   Kontrollera utrustning i lokalen kontra TUS tillsammans med annan labmedlem alt t ex Visionsansvarig i labbet
Handledare   Boka VIP-lunch via adm
Handledare/
Adm
  Kontrollera att doktorand och opponent finns på plats i god tid före lic-framläggningen

Under lic-akten

Vem Namn Vad
Adm   Kontrollera leverans av beställd mat och dryck
Labmedlem   Tar över kontrollen efter administratörens ordinarie arbetstid

Efter lic-akten

Vem Namn Vad

Labmedlem

  Ta med blommorna tillbaka direkt efter lic-framläggningens slut samt ställa dem på det dukade bordet
Labledare   Överlämna present och kort/diplom
Labmedlemmar  

Duka av och städa efter mottagningen + ställa in överbliven mat i kylen i IDA:s skålar + skicka mail.

Adm

  Plocka undan i framläggningslokalen samma dag eller tidigt på morgonen dagen efter
Adm+labledare   Handlägga dokument opponent, se "Ersättning till sakkunniga och opponenter"

Sidansvarig: Forskarstudierektor
Senast uppdaterad: 2016-05-03