Göm menyn

Checklista inför och under disputationen

Tidigare förberedelser

Vem Namn Vad
Labmedlem   Presentinköp

Labmedlem

  Insamlingslista+kort/diplom+skrammelmail till "idaint@ida.liu.se" (OBS! Inget påminnelsemail)
Adm   Blombeställning - 300 kr inkl moms och kruka (men exkl budavgift)

Adm i samråd
med doktorand/
handledare

 

Lunchen innan framläggning räknas som extern representation. Mottagning efter framläggning räknas som intern representation (ej förmånsbeskattning), se Lathund nedan.

Mat- och dryckbeställning via catering
Kostnadsramar se Representation, "Lathund för representation och gåvor 2016"
Om porslin önskas, inkludera i beställningen
Servering får endast bestå av enklare förtäring:
Som enkel förtäring räknas kaffe, alkoholfri cider, bulle, tårta, snacks eller enkel smörgås, dvs ej buffé eller smörgåstårta och inga alkoholhaltiga drycker.


Adm   Resebeställningar
Adm+labledare  

Handlägga dokument opponent, betygsnämnd
Gällande regler om ersättning, se "Ersättning till sakkunniga och opponenter"

Doktoranden   Alkoholhaltiga drycker ordnas och betalas av doktoranden själv (ingen ersättning utgår).

Före disputationsakten

Vem Namn Vad
Adm   Blommor, dryck, avhandlingar till disputationslokalen
Labmedlem   Fotografering
Doktoranden   Kontrollera utrustning i lokalen kontra TUS tillsammans med annan labmedlem alt t ex Visionsansvarig i labbet
Handledare   Boka VIP-lunch via adm
Handledare/
Adm
  Kontrollera att doktorand, opponent och betygsnämnd finns på plats i god tid före disputationen

Under disputationsakten

Vem Namn Vad
Adm   Kontrollera leverans av beställd mat och dryck
Labmedlem   Tar över kontrollen efter administratörens ordinarie arbetstid

Efter disputationsakten

Vem Namn Vad

Labmedlem

  Ta med blommorna tillbaka direkt efter disputationens slut samt ställa dem på det dukade bordet
Labledare   Överlämna present och kort/diplom
Labmedlemmar  

Duka av och städa efter mottagningen + ställa in överbliven mat i kylen i IDA:s skålar + skicka mail.

Adm

  Plocka undan i framläggningslokalen samma dag eller tidigt på morgonen dagen efter
Adm+labledare  

Handlägga dokument opponent, betygsnämnd
Gällande regler om ersättning, se "Ersättning till sakkunniga och opponenter"


Sidansvarig: Forskarstudierektor
Senast uppdaterad: 2016-05-03