Hide menu

Health Informatics

2012VT

Status Cancelled
School Computer and Information Science (CIS)
Division MDALAB
Owner Vivian Vimarlund

  Log in  
Course plan

No of lectures= 4 No of seminars = 6

Kursen består av ett antal diskussionsseminarier samt tillfälle för diskusson av examinationsbidrag.

Inför varje diskussionseminarie skall deltagarna ha läst viss gemensam litteratur, gjort egna fördjupningar utifrån föreslagen litteraturlista samt sökt kompletterande litteratur och gjort vissa egna fördjupningsstudier. Avsikten är dels att göra en rejäl fördjupning i existerande litteratur om hälsoinformatik dels att ha en nära koppling till praktiken.

80 % av närvara krävs för att få poäng

Recommended for

Dokorander med forskning inom området hälso- och sjukvården, tjänstedesign, HCI, utvärdering av implementering och användning av IT och informationslogistik

The course was last given

2009

Goals

MÅL
Kursen bygger på växelverkan mellan teori och praktik och deltagarnas aktiva engagemang
Den syftar till att :
1.- Ge insikt om och perspektiv på kunskapsbildningen inom området hälso-informatik. Det förutsätter välplanerade litteraturstudier, reflexioner och deltagande i seminarier och föreläsningar
2.- Eget projektarbete avrapporterat i form av artikel. Det är en fördel om detta arbete kan utgå från och bearbeta erfarenheter av pågående forskningsprojekt. En avsikt är att den producerade artikeln skall komma att visa på sådan kvalitet att den kan publiceras

Prerequisites

inga

Organization

Seminarier, projekt gästföreläsare

Contents

Literature

Artiklar och aktuella forskningsprojekt

Lecturers

Gästeföreläsare
Föreläsningar om området och dess omfattning

Examiner

Vivian Vimarlund

Examination

Term paper. Publicerbar artikel

Credit

7,5 HP

Comments


Page responsible: Director of Graduate Studies
Last updated: 2012-05-03