Hide menu

Graduate course in Health Informatics

2010VT

Status Cancelled
School Computer and Information Science (CIS)
Division MDALAB
Owner Vivian Vimarlund

  Log in  
Course plan

No of Lectures

Recommended for

Alla

The course was last given

Ny

Goals

Kursen bygger på växelverkan mellan teori och praktik och deltagarnas aktiva engagemang
Den syftar till att :
1.- Ge insikt om och perspektiv på kunskapsbildningen inom området hälso- informatik. Det förutsätter välplanerade litteraturstudier, reflexioner och deltagande i seminarier och föreläsningar
2.- Eget projektarbete avrapporterat i form av artikel. Det är en fördel om detta arbete kan utgå från och bearbeta erfarenheter av pågående forskningsprojekt. En avsikt är att den producerade artikeln skall komma att visa på sådan kvalitet att den kan publiceras.

Prerequisites

----

Organization

Kursen består av ett antal diskussionsseminarier samt tillfälle för diskusson av artikel.

Inför varje diskussionseminarie skall deltagarna ha läst viss gemensam litteratur, gjort egna fördjupningar utifrån föreslagen litteraturlista samt sökt kompletterande litteratur och gjort vissa egna fördjupningsstudier. Avsikten är dels att göra en rejäl fördjupning i existerande litteratur om hälsoinformatik dels att ha en nära koppling till praktiken.

80 % av närvara krävs för att få poäng

Contents

Literature

Meddelas senare

Lecturers

Vivian Vimarlund, inbjudna föreläsare

Examiner

Vivian Vimarlund

Examination

Paper

Credit

7,5 HP

Comments


Page responsible: Director of Graduate Studies
Last updated: 2012-05-03