Hide menu

Mätning, kontroll och prevention av ekonomisk brottslighet

2005VT

Status Cancelled
School Computer and Information Science (CIS)
Division ISM
Owner Leif Appelgren

  Log in  
Course plan

No of lectures

30 timmar

Recommended for

Doktorander med intresse för bekämpning av ekonomisk brottslighet, tex med inriktning mot revision, rättsekonomi och datasäkerhet. Praktiker med intresse för kontrollfrågor inom Skatteverket, Tullverket, polisen, åklagarmyndigheter, Ekobrottsmyndigheten och bidragsbeviljande myndigheter. Revisorer.

The course was last given

Kursen gavs som doktorandkurs VT 2002 och som uppdragsutbildning HT 2003.

Goals

Att ge en översikt av ekobrottslighetens omfattning och vanligaste former, liksom av metoder för att mäta dess omfattning. Att ge en översiktlig kunskap om ekonomiska modeller för brottslighet och brottsbekämpning, speciellt skattekontroll. Att ge en inblick i ekobrottslighet via IT och Internet.

Prerequisites

40 poäng i företagsekonomi, nationalekonomi, matematik, statistik, datavetenskap eller motsvarande.

Organization

Kursen ges vid IDA under fem heldagar under tiden 10.30 - 17.00, varvid de två sista dagarna huvudsakligen kommer att ägnas åt redovisning av korta uppsatser. Första kursdag är 25 januari, övriga dagar fastställes senare.

Contents

Ekobrottslighetens definition och omfattning. Vanliga brottsformer, utvecklingstendenser. Mätning av brottslighet. Direkt och preventiv effekt av brottsbekämpning. Ekonomiska modeller, kontrollstrategi. Beskrivning av berörda myndigheter och deras arbete med hjälp av gästföreläsare (Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten m fl). Forskning om kontrollmetoder för ekobrott i Sverige och utomlands.

Literature

Statliga utredningar, bl a Branschsaneringsutredningen. Rapporter från Brottsförebyggande rådet, Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket och Riksrevisionsverket. Internationella tidskriftsartiklar om skattekontroll mm. Antologier om ekobrott.

Lecturers

Leif Appelgren samt gästföreläsare.

Examiner

Leif Appelgren

Examination

Godkänd uppsats om ca 10 sidor, godkänd räkneuppgift avseende ekonomiska modeller, godkänd redovisning av litteraturavsnitt, närvaro.

Credit

5 poäng

Comments

Kursen är kostnadsfri för doktorander vid svenska universitet och högskolor. Kostnaden för övriga beror på elevantalet men uppgår maximalt till 11.000 kr (självkostnadsprincip). Externa studerande bör kontakta examinator före intresseanmälan, e-post leiap@ida.liu.se, tfn 070-317 62 80.


Page responsible: Director of Graduate Studies
Last updated: 2012-05-03