Linköpings universitet's sign

IDA Department of Computer and Information Science

:: GIS Student Portal ::

 :: Uppdragsutbildning - Kursschema
Välkommen till introduktionsdag i Linköping!

Du som anmält dig till kursen Geografiska InformatiosSystem, 5 poäng vid Linköpings Universitet hälsas välkommen till en gemensam introduktionsdag av kursen i Linköping. (*Introduktionsdagar kan även genomföras  på andra platser i landet efter överenskommelse med kursledningen )

Introduktionsdagen är på IDA, Linköpings Universitet i Linköping.

Lokalen meddelas senare. Samling med registrering och kaffe från klockan 09.00. Därefter kommer dagens aktiviteter att följa bifogat schema. För att hitta rätt kan du använda dig av de kartor som kommer att sändas ut tillsammans med en bekräftelse på anmälan samt söka information på följande webbsida - Linköpings universitet - Campus Valla - karta

Från SJ Resecentrum vid Centralstationen går buss 202 direkt till Universitetet. Om du behöver hjälp med något eller ej kan närvara vid introduktionstillfället var vänlig ta kontakt med Kjell Wissmark (se :: Kontakt).

OBS !!! VIKTIGT !!! - Om du ej har bifogat avgångsbetyg från GYMNASIESKOLAN, eller intyg om behörighet enligt 25:4 regeln till ansökan, var vänlig och gör detta senast dagen för kursstart. Om du inte kompletterar med gymnasiebetyg kan du inte erhålla högskolepoäng utan endast ett intyg på att du har genomfört kursen. Detta gäller även om du tidigare har bifogat examensbetyg från högskola e.dyl. Gymnasiebetyg eller 25:4 intyg av arbetsgivare är ett måste för att högskolan skall kunna registrera dig i sitt studiedokumentationssystem LADOK.

Väl mött på kurstarten!

Preliminärt program för introduktionsdagen:
09.00-10.00 - Registrering och kaffe
10.00-10.15 - Presentation av distansutbildning
10.15-10.30 - Presentation av kursens mål
10.30-11.30 - Introduktion av kurslitteratur, programvaror samt utbildningsmetodik
11.30-13.00 - Lunch och gruppindelning
13.00-14.30 - Introduktion till GIS
14.30-15.00 - Kaffepaus
15.00-15.30 - Exempel på GIS-projekt
15.30-16.30 - Introduktion till praktiska övningar mm
16.30-17.00 - Frågor och diskussion