Hide menu

:: GIS Student Portal ::

 :: Uppdragsutbildning - Exempel

Detta är ett exempel på övningsuppgifter i ArcView som deltagarna i kursen kommer att genomföra. Exemplet nedan kommer från uppgifter inom funktionen (ämnesområdet) Räddningstjänst/Civil beredskap. Till alla övningar finns en databas innehållande kartor och övrig information. (Redovisas ej här).

Övning 8 - urval med hjälp av "välj enligt tema"

Uppgift: I kommunen pågår en analys av transporter av farligt gods. Genom de centrala delarna av KALMAR används i princip två genomfarter från hamnen till väg E 22. Analysgruppen önskar svar på frågan hur många människor bor inom 200 m från resp. genomfart. Genomfarterna framgår av bild nedan.

 

Exempel på lösning:

1. Göra urval med "Välj enligt tema".

Ha teman av tätortskartan tända/utritade samt fastighetsbefolkning. Ändra gärna tjockleken på vägarna i temat vägar (t22280vg.shp) för att lättare kunna välja väg.

Nollställ ev. tidigare urval.

Först bör du zooma in så att du ser och kan välja väg. Gör urval med hjälp av urvalsverktyget   på vägen "Hamnen - E 22" enligt kartan ovan.
(Använd shift-tangenten, för att bibehålla urvalen.)

TIPS! Klickar du fel så att du får fel linje markerad - klicka på felaktiga linjen en gång till så tas detta urval bort.

Aktivera temat fastbef.shp. Välj "Tema" - "Välj enligt tema"
Välj objekt i aktiva teman som "är inom ett avstånd av"
de valda objekten "t22280vg.shp" och Avstånd för urval "0.2" km.

Klicka därefter på knappen "Ny grupp"
Zooma mot gjort urval, markerade, med 

Fundera igenom vad du gjorde - villka andra alternativ kan finnas vid denna typ av sökning/urval?

Frågor:

Hur många fastigheter respektive människor berörs i de olika genomfarts alternativen?

Vilket alternativ kan vara lämpligast att rekommendera? Södra eller norra genomfarten?Page responsible: Webmaster
Last updated: 2012-05-03