Bilder från ENGOs upptaktsmöte den 13 januari 2004

Många deltog i ENGOs upptaktsmöte och några hade rest långt för att vara med.

Stämningen var bra och alla såg fram emot diskussionen.

Anders Grimvall, Erik Fellenius och Björn Eriksson innan mötet började.


Även landshövdingen Björn Eriksson var begeistrad av ENGO.


Erik Fellenius berättar om Naturvårdsverkets satsningar.


Efter det beskriver Anders Grimvall projektets mål ...


... och Per Milberg talar om problemen med att kvantifiera biodiversitet.


Victoria Wibeck pratar om vad som är planerat i kommunikationsdelen av projektet.