Göm menyn

SSH (labba på IDA hemifrån)SSH och PuTTY

Skalet är ett av de viktigaste verktygen när du arbetar i labbsalarna på IDA. Allt du kan göra i ett skal kan du lika gärna göra från en annan dator. Från din dator hemma kan du ansluta dig till IDA:s terminalserver och därigenom visa skalet på din dator, men köra kommandona på terminalservern. Detta är ett enkelt sätt att arbeta med labbar hemifrån.

Dessa informationssidor riktar sig främst till studenter som kör Windows hemma och som inte har tidigare erfarenhet av att arbeta på distans. I de flesta UNIX och Linuxdistributioner samt Mac OS X ingår en SSH klient. Notera att Mac OS X dock inte kommer med någon X-server (och kan därför inte öppna nya fönster utöver terminalen), men kan installeras via tredje part eller från Apple via installation av XCode/Developer Tools.

Du kan välja mellan två olika metoder här:

Via Emacs och PuTTY

Detta alternativ använder sig enbart av PuTTY och en terminalbaserad Emacs (eller valfri annan texteditor) för att redigera filer vilket kräver lite mer vana i Emacs (se även Emacs Tips)

Det finns dock möjlighet att via exempelvis Xming eller MinGW (eller med exempelvis Cygwin som dock är mer komplex), få det att fungera precis som det gör på IDA, dvs du får istället för en terminalbaserad emacs upp en grafisk emacs, information om detta finns dock ännu inte här.

Via Notepad++ och PuTTY

Detta alternativ använder sig av Notepad++ istället för Emacs för att redigera filer lokalt som automatiskt laddas upp till IDA.


Sidansvarig: Torbjörn Jonsson
Senast uppdaterad: 2012-08-25