Korpusbaserad maskinöversättning

Hemsida
English pages

Projektöversikt

Delprojekt


Publikationer

System


Medlemmar

Länkar
Interna sidor

Summary

Korpusbaserad översättning

Korpusbaserad översättning (KOMA) är ett projekt inom VINNOVAs språkteknologiprogram som utvecklar system och metoder för domän- och genrebegränsad maskinöversättning.

Projektet är ett samarbete mellan två forskargrupper, NLPLAB, Institutionen för datavetenskap vid Linköpings universitet och Institutionen för lingvistik vid Uppsala universitet.

Projektets mål är

  • att utveckla tekniker och system för utvinning av lexikala översättningsdata ur översättningskorpusar, med bättre prestanda och ökat informationsinnehållet i framtagna data än befintliga system;
  • att utforska olika tillämpningar där översättningsdata är värdefulla som t.ex. i samband med skrivstöd när man skriver text på främmande språk;
  • att vidareutveckla i Uppsala och Linköping befintliga metoder och system för maskinöversättning, speciellt med avseende på anpassning till en given översättningskorpus
  • att utveckla metoder och system för utvärdering av maskinöversättningssystem;

   

KOMA
Sidan senast ändrad 29 april 2005.