Hide menu

Sommardesignkontor 2008

Under sommaren 2008 jobbade fyra designstudenter i Linköping med ett av SVIDs sommardesignkontor.

Studenterna kom från olika bakgrunder och hade olika kompetenser inom design. Ekonomi, interaktionsdesign, produktdesign och industridesign var representerade och studenterna jobbade med fyra uppdrag. De fyra var Susanna Löfgren, Sophie Andersson, Ester Stenlund Danelius och Hanna Lidgren.

Ett av uppdragen syftade till att tillsammans med Linköpings kommuns näringslivsutskott ta fram inspirationsmaterial för byggandet av en företagspark i Vreta. Ett annat uppdrag kom från Ericsson och gällde framtidens användande av mobiltelefoner. I det tredje uppdraget fick ett nystartat företag hjälp med att göra en behovsanalys.Sista uppdraget initierades genom ett samarbete mellan forskningsprojektet ICE och en organisation som heter Venture Zone. Venture Zone jobbar med att inspirera och hjälpa studenter till eget företagande och ett av de evenemang som anordnas av dem heter Business Rally och är en 24-timmars studenttävling. På sommardesignkontoret jobbade studenterna med att utveckla former för tävlingen under stor frihet.

Under sju intensiva sommarveckor jobbade studenterna på årets designkontor utifrån användardriven innovation. Alla uppdrag fungerade som en del i det större skandinaviska designforskningsprojektet Ludinno samt två lokalt drivna designforskningsprojekt på Linköpings universitet, SERV och ICE, vilka fokuserar på tjänstedesign och innovation.


Page responsible: Stefan Holmlid
Last updated: 2008-10-17