Hide menu

Ludinno

Learning labs for user-driven innovation

I projektet Ludinno, som står för Learning Labs for User-Driven Innovation, har en stor mängd insikter och lärdomar samlats in om mekanismer i användardriven innovation. Projektet är en del av ett skandinaviskt samarbetsprojekt där innovation med hjälp av användare utforskas på olika sätt. I Linköping har metoder för användarinvolvering länge varit föremål för granskning och tack vare Ludinno-projektet har vi kunnat öka förståelsen ytterligare för hur användare kan påverka och influera designprocessen på en rad olika sätt.
En del av IxS deltagande i Ludinno har varit det sommardesignkontor som anordnades under sommaren 2008 där användare aktivt bidrog till att skapa innovationer tillsammans med olika aktörer i Linköpingsregionen. Sommardesignkontoret, SDK, är ett resultat av samarbete mellan IxS, SVID (Stiftelsen Svensk industridesign) och Santa Anna IT research institute, och leddes av Johan Blomkvist.
Stort intresse har visats för det arbete som utfördes under sommaren, där ett spektrum av goda designlösningar togs fram. En av uppdragsgivarna var företaget Ericsson som fick hjälp med att utveckla olika koncept för mobiltelefoner utifrån två kriterier. Det första kriteriet var att telefonen skulle ha löstagbara delar som var för sig har specifik funktionalitet, och det andra var att det skulle finnas stöd för en stor skärm som frigör användaren från de visuella begränsni I det här specifika uppdraget låg tidigt tyngdpunkten på att skapa en klarare bild över dagens marknad på området. Idégenereringen drevs sedan baserad på dessa insikter där användare tillsammans med designers utforskade området med hjälp av olika metoder för användardrivet arbete. Bland annat fick användare själva skapa de första prototyperna av modellera under en workshop.
Det användardrivna fokuset hjälpte till att tydliggöra olika användartyper. Dessa gestaltades i tre olika personas. De tydliga skillnaderna i behov avspeglas i slutresultatet där de koncept och produktförslag som tagits fram skiljer sig markant från varandra.

Dessutom har Ludinno i Linköping genomförts som en kurs i Användardriven Produktutveckling, för en grupp på 60 Design och produkutvecklingsstudenter, för studenter på masterprogrammet i Handikappvetenskap, samt en kurs i Tjänstedesign för studenter på masterprogrammet i Design och masterprogrammet i Kognitionsvetenskap.

De andra Ludinno labben

  • Karlstad, Tomas Edman
  • Helsingfors, Ilp Koskinen
  • Oslo, Martina Keitsch
  • Aalborg, Nicola Morelli

Page responsible: Stefan Holmlid
Last updated: 2008-10-16