Göm menyn

LSG på IDA

Linköpings universitet tillämpar en modell för samverkan som till stor del ersätter förhandlings- och informationsskyldighet enligt MBL genom en central samverkansgrupp för universitetsgemensamma frågor (CSG) samt vid varje institution en lokal samverkansgrupp (LSG). Syftet med avtalet om samverkan för utveckling är

  • att anpassa inflytandesystemet till beslutsnivåer inom universitetet
  • att öka delaktigheten i planering, styrning och uppföljning

genom att ta tillvara anställdas kunskap och kompetens för att utveckla verksamheten vid Linköpings universitet.

I den partsammansatta gruppen skall information, diskussion och dialog ske kring:

  • utveckling och förändring av verksamheten
  • förändring av arbets- och anställningsvillkor för anställda, arbetsmiljö och lika villkor

Lokala samverkansgruppen på IDA har följande utseende:

Ordinarie ledamot

Funktion Företräder

Suppleant

Henrik Eriksson Ordförande Arbetsgivaren Zebo Peng
Nils Nilsson Lokalsamordnare Arbetsgivaren  
Mikael Asplund Ombud Lika Villkor  
Rosmarie Dahlström   SEKO  
Anne Moe Arbetsmiljöombud Arbetstagarna  
Mikael Asplund Arbetstagarrepresentant

SACO

Krzysztof Marciniak
Karin Baardsen Arbetstagarrepresentant

ST

 

Annette Gelotte

Sekreterare Arbetsgivaren

Kontakta gärna oss om du har frågor eller något du vill föra fram!


Sidansvarig: Administrativ chef
Senast uppdaterad: 2018-01-15