Göm menyn

LSG på IDA

Linköpings universitet tillämpar en modell för samverkan som till stor del ersätter förhandlings- och informationsskyldighet enligt MBL genom en central samverkansgrupp för universitetsgemensamma frågor (CSG) samt vid varje institution en lokal samverkansgrupp (LSG). Syftet med avtalet om samverkan för utveckling är

  • att anpassa inflytandesystemet till beslutsnivåer inom universitetet
  • att öka delaktigheten i planering, styrning och uppföljning

genom att ta tillvara anställdas kunskap och kompetens för att utveckla verksamheten vid Linköpings universitet.

I den partsammansatta gruppen skall information, diskussion och dialog ske kring:

  • utveckling och förändring av verksamheten
  • förändring av arbets- och anställningsvillkor för anställda, arbetsmiljö och lika villkor

Lokala samverkansgruppen på IDA har följande utseende:

Ordinarie ledamot

Funktion Företräder

Suppleant

Mariam Kamkar Ordförande Arbetsgivaren Henrik Eriksson
Nils Nilsson   Arbetsgivaren  
Vivian Vimarlund Ombud Lika Villkor SACO  
Rosmarie Dahlström   SEKO  
Anne Moe Arbetsmiljöombud Arbetstagarna  
Marco Kuhlmann

SACO

Mikael Asplund
Karin Baardsen  

ST

 
Annette Gelotte Sekreterare, ordförande Arbetsgivaren  

Kontakta gärna oss om du har frågor eller något du vill föra fram!


Sidansvarig: Administrativ chef
Senast uppdaterad: 2012-05-04