AHA-rummet

Hus E, 1 trappa (plan 3)       

AHA-rummetCampus Valla, Linköping, IDA:s lokaler i hus B och E markerade:

Campus Valla

Sidansvarig: Eva Pelayo