Kurt Gödel

Hus E, bottenvåningen (plan 2)       

Kurt GödelCampus Valla, Linköping, IDA:s lokaler i hus B och E markerade:

Campus Valla

Sidansvarig: Eva Pelayo