Mikaela Holmbäck
Mikaela Holmbäck
Institutionen för datavetenskap
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
mikaela.holmback@liu.se
013-28 29 29
E 3G:478 (visa karta)
Hemsida:
Medlem i:
Verksamhetsstöd (VS)

Sidansvarig: Webmaster