Lilian Alarik
Lilian Alarik
Institutionen för datavetenskap
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
lilian.alarik@liu.se
013-28 68 25
Hemsida:
Medlem i:
Statistik och maskininlärning (STIMA)
Verksamhetsstöd (VS)

Sidansvarig: Webmaster