Carita Lilja
Carita Lilja
Institutionen för datavetenskap
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
carita.lilja@liu.se
013-28 14 63
E 2G:434 (visa karta)
Hemsida:
Medlem i:
Avdelningskansli, grundutbildning (AVD-KANSLI-GU)
Verksamhetsstöd (VS)

Sidansvarig: Webmaster