Vivian Vimarlund
Vivian Vimarlund
Institutionen för datavetenskap
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
vivian.vimarlund@liu.se
013-28 44 73
E 329:164 (visa karta)
Hemsida: www.ida.liu.se/~vivvi01/
Medlem i:
Interaktiva och kognitiva system (HCS)
Människor, datorer och arbete (MDA)

Sidansvarig: Webmaster