Timothy Overkamp
Timothy Overkamp
Institutionen för datavetenskap
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
tim.overkamp@liu.se
013-28 67 48
E 3G:458 (visa karta)
Hemsida:
Medlem i:
Interaktiva och kognitiva system (HCS)
Interaktion och tjänstedesign (IxS)

Sidansvarig: Webmaster