Rouhollah Mahfouzi
Rouhollah Mahfouzi
Institutionen för datavetenskap
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
rohollah.mahfoozi@liu.se
013-28 16 31
B 329:224 (visa karta)
Hemsida:
Medlem i:
Embedded Systems (ESLAB)
Programvara och system (SaS)

Sidansvarig: Webmaster