Rogier Woltjer
Rogier Woltjer
Institutionen för datavetenskap
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
rogier.woltjer@liu.se
Hemsida: www.ida.liu.se/~rogwo49/
Medlem i:
Interaktiva och kognitiva system (HCS)
Människor, datorer och arbete (MDA)

Sidansvarig: Webmaster