Rego Granlund
Rego Granlund
Institutionen för datavetenskap
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
rego.granlund@liu.se
Hemsida: www.ida.liu.se/~reggr32/
Medlem i:
Interaktiva och kognitiva system (HCS)

Sidansvarig: Webmaster