Nils Dahlbäck
Nils Dahlbäck
Institutionen för datavetenskap
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
nils.dahlback@liu.se
013-28 16 64
E 3F:472 (visa karta)
Hemsida: www.ida.liu.se/~nilda08/
Medlem i:
Cognition and Interaction Lab (COIN)
Interaktiva och kognitiva system (HCS)

Sidansvarig: Webmaster