Mikael Nilsson
Mikael Nilsson
Institutionen för datavetenskap
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
mikael.a.nilsson@liu.se
013-28 56 22
E 2F:470 (visa karta)
Hemsida: www.ida.liu.se/~mikni07/
Medlem i:
Artificiell intelligens och integrerade datorsystem (AIICS)
Kunskapsrepresentation (KPLAB)

Sidansvarig: Webmaster