Lise-Lott Andersson
Lise-Lott Andersson
Institutionen för datavetenskap
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
lise-lott.andersson@liu.se
013-28 58 42
E 3F:466 (visa karta)
Hemsida: www.ida.liu.se/~lisan74/
Medlem i:
Avdelningskansli, forskningslabb (AVD-KANSLI-FOLABB)
Verksamhetsstöd (VS)

Sidansvarig: Webmaster