Karl Hammar
Karl Hammar
Institutionen för datavetenskap
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
karl.hammar@liu.se
Hemsida:
Medlem i:
Interaktiva och kognitiva system (HCS)

Sidansvarig: Webmaster