Jonas Kvarnström
Jonas Kvarnström
Institutionen för datavetenskap
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
jonas.kvarnstrom@liu.se
013-28 23 05
E 2F:454 (visa karta)
Hemsida: www.ida.liu.se/~jonkv82/
Medlem i:
Artificiell intelligens och integrerade datorsystem (AIICS)

Sidansvarig: Webmaster