Eva Pelayo Danils
Eva Pelayo Danils
Institutionen för datavetenskap
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
eva.pelayo@liu.se
013-28 14 54
B 327:176 (visa karta)
Hemsida: www.ida.liu.se/~evape44/
Medlem i:
Avdelningskansli, forskningslabb (AVD-KANSLI-FOLABB)
Verksamhetsstöd (VS)

Sidansvarig: Webmaster