Erik Sandewall
Erik Sandewall
Institutionen för datavetenskap
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
erik.sandewall@liu.se
013-28 14 08
E 229:161 (visa karta)
Hemsida: www.ida.liu.se/~erisa03/
Medlem i:
Artificiell intelligens och integrerade datorsystem (AIICS)

Sidansvarig: Webmaster