Eric Elfving
Eric Elfving
Institutionen för datavetenskap
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
eric.elfving@liu.se
013-28 24 19
B 3D:437 (visa karta)
Hemsida:
Medlem i:
Programvara och system (SaS)
Gruppen för utbildning i programmering och programspråk (UPP)

Sidansvarig: Webmaster