Dennis Persson
Dennis Persson
Institutionen för datavetenskap
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
dennis.persson@liu.se
E 329:151 (visa karta)
Hemsida:
Medlem i:
Interaktiva och kognitiva system (HCS)
HCS Undervisningsgruppen för datavetenskap (HCSED)
Människor, datorer och arbete (MDA)

Sidansvarig: Webmaster