Göm menyn

Sas kurser
/Sas Courses/

Kurser ordnade efter kurskod

Listan omfattar kurser som ges Ht 2014 till och med Ht 2015. För mer information om en kurs, klicka på kurskoden.

725G45Datorarkitektur och operativsystem, 7 hp (G)
TDDB44Kompilatorkonstruktion, 6 hp (A)
TDDB68Processprogrammering och operativsystem, 6 hp (G2)
TDDB84Designmönster, 6 hp (A)
TDDC30Programmering i Java, datastrukturer och algoritmer, 6 hp (G2)
TDDC75Diskreta strukturer, 8 hp (G1)
TDDC76Programmering och datastrukturer, 8 hp (G2)
TDDC77Objektorienterad programmering, 8 hp (G1)
TDDC78Programmering av parallelldatorer - metoder och verktyg, 6 hp (A)
TDDC88Programutvecklingsmetodik, 12 hp (A)
TDDC91Datastrukturer och algoritmer, 6 hp (G1)
TDDC93Programutvecklingsmetodik teori, 4 hp (G2)
TDDC97Programmering, 6 hp (G2)
TDDD04Programvarutestning, 6 hp (A)
TDDD05Komponentbaserad programvara, 6 hp (A)
TDDD07Realtidssystem, 6 hp (A)
TDDD08Logikprogrammering, 6 hp (A)
TDDD11Programmering, grundkurs, 8 hp (G1)
TDDD14Formella språk och automatateori, 6 hp (G2)
TDDD20Konstruktion och analys av algoritmer, 6 hp (A)
TDDD25Distribuerade system, 6 hp (A)
TDDD30Avancerad programutvecklingsmetodik, 6 hp (A)
TDDD33Programmering, 6 hp (G2)
TDDD34Programming with Applications in Engineering, 6 hp (G2)
TDDD38Avancerad programmering i C++, 6 hp (A)
TDDD44Problemlösning och programmering, 6 hp (G1)
TDDD47Programmeringsteori, 6 hp (A)
TDDD50Grön IT, 4 hp (G2)
TDDD55Kompilatorer och interpretatorer, 4 hp (G2)
TDDD56Multicore- och GPU-Programmering, 6 hp (A)
TDDD65Introduction to the Theory of Computation, 6 hp (G2)
TDDD69Programutvecklingsmetodik - företagsprojekt, 6 hp (A)
TDDD70Ingenjörsprofessionalism, del 1, 1 hp (G1)
TDDD71Datastrukturer och algoritmer, 2 hp (G2)
TDDD76Programutvecklingsprojekt i ett helhetsperspektiv, 8 hp (G2)
TDDD77Kandidatprojekt i programvaruutveckling, 16 hp (G2)
TDDD83Kandidatprojekt datateknik, 18 hp (G2)
TDDD84Ingenjörsprofessionalism, del 3, 1 hp (G1)
TDDD85Formella språk och automatateori, 6 hp (G1)
TDDD86Datastrukturer, algoritmer och programmeringsparadigm, 11 hp (G1)
TDDD87Programmering och problemlösning, 6 hp (G1)
TDDD89Vetenskaplig metod, 6 hp (A)
TDDD91Ingenjörsprofessionalism, del 5, 1 hp (G1)
TDDD94Ingenjörsprofessionalism, del 4, 1 hp (G1)
TDDI02Programmeringsprojekt, 6 hp (G1)
TDDI03Datorarkitektur, 4 hp (G2)
TDDI07Distribuerad inbyggd programvara och nätverk, 4 hp (G2)
TDDI08Konstruktion av inbyggda system, 4 hp (G2)
TDDI11Programmering av inbyggda system, 6 hp (G2)
TDDI14Objektorienterad programmering, 8 hp (G1)
TDDI16Datastrukturer och algoritmer, 6 hp (G1)
TDIU01Programmering i C++ g.k., 6 hp (G1)
TDIU04Programmering i C++, standardbibilotek, 4 hp (G1)
TDIU08Problemlösning och programmering, 6 hp (G1)
TDIU14Introduktion till examensarbete, 4 hp (G2)
TDIU16Process- och operativsystemprogrammering, 4 hp (G2)
TDIU25Operativsystem, 4 hp (G2)
TDP001Handhavande av datormiljö, 4 hp (G1)
TDP002Imperativ programmering, 6 hp (G1)
TDP003Projekt: Egna datormiljön, 6 hp (G1)
TDP004Objekt-orienterad programmering, 8 hp (G1)
TDP005Projekt: Objektorienterat system, 6 hp (G1)
TDP015Grunder i matematik och logik, 6 hp (G1)
TDTS07Systemkonstruktion och metodik, 6 hp (A)
TDTS08Datorarkitektur, 6 hp (A)
TDTS10Datorarkitektur, 6 hp (G1)

Sidansvarig: SaS Studierektor