Madeleine Häger
Institutionen för datavetenskap
Telefon: 282360
Fax: 284499
mail: madha@ida.liu.se
 

Besöksadress:
Hus B, ing 27 rum 3d:461


 Jag arbetar som  utbildningsadministratör inom avdelningen för Programvara ochsystem (SAS). Avdelningenbedriver forskning och undervisning inom följande områden: programvaruteknik, programmeringsomgivningar, systemprogramvara, inbyggda programvaru- och hårdvarusystem, datorsystemteknik, realtidssystem och teoretiskdatalogi.