Göm menyn

Johan Falkenjack

(fd Sjöholm)

Doktorand i datavetenskap med inriktning mot datorlingvistik
Laboratoriet för Kognition, Interaktion and Språkteknologi (CILTLAB),
Avdelningen för Interaktiva och kognitiva system
Institutionen för datavetenskap,
Linköpings Universitet.

Sidansvarig: Johan Falkenjack
Senast uppdaterad: 2014-01-31