Göm menyn
Erik Hansson. Institutionen för Datavetenskap. Linköpings universitet

Erik Hansson


Erik Hansson, ARCS2014 Doktorand sedan dec. 2010. Civ.ing. i teknisk fysik och elektroteknik internationell (tyska). Teknologie masterexamen i datateknik.

Min handledare är Prof. Dr. Christoph Kessler. Jag jobbar huvudsakligen i REPLICA projektet med kompilator- och språkdesign tillsammans med Dr. Martti Forsell och Jari-Matti Mäkelä.

Forskningsprojekt

För att hålla jämna steg med behovet av mer beräkningskraft har både hårdvarutillverkare och forskare riktat in sig på multicore-processorer för att undvika energi- och värmeproblem.

REPLICA projektets mål är att utveckla en ny parallell datorarkitekturer som är enkel att programmera och samtidigt är skalbar, dvs att det ska gå att skala upp processorn från tex fyra kärnor till 64 utan att det ska påverka programmeraren. REPLICA arkitekturen är en familj av olika processorer, som i grunden är samma men olika konfigurerade, antalet kärnor skiljer men även andra egenskaper som hur mycket logik finns implementerat på det fysiska chippet. I projektet ingår även att tillhandahålla mjukvaruverktyg och hjälpmedel såsom kompilator och bibliotek med standardfunktioner.

Jag är huvudansvarig för kodgeneringsdelen i kompilatorn, vilket innebär att jag utvecklar den del som kan översätta programmen skrivna i högnivåspråket till de instruktioner som REPLICA processorn förstår. I kodgenerering ingär en hel del optimering, i praktiken innebär det att när ett program översätts från högnivåspråket så vill man att det genererade programmet ska köras så fort som möjligt. Det är även kompilatorns uppgift att optimera koden för olika konfigurationer av processorn. Jag är också till viss del inblandad i språkdesignen av högnivåspråket samt test och evaluering.


Kontaktinformation

Erik Hansson
Dept. of Computer and Information Science
Linköpings universitet
SE-581 83 LINKÖPING
SWEDEN
Email: erik.hansson@liu.se
Phone: +46 13 281467
Fax: +46 13 282231
B 3B:464(see map)
Member of:
Programming Environments Laboratory (PELAB)
Software and Systems (SaS)

Övrigt


Sidansvarig: Erik Hansson
Senast uppdaterad: 2014-01-07