Fredag 29/10 2010 efter lunch


Välkomna till ett informellt möte om praktisk implementering av dialogsystem, med ett upplägg där det finns utrymme att diskutera tekniska problem och liknande som inte alltid ryms på vanliga konferenser.

Dialogverkstaden fokuserar liksom sina föregångare i första hand på erfarenheter från dialogsystem för forskning eller produktion som är implementerade eller håller på att implementeras. Vi diskuterar algoritmer, systemkomponenter, systemdesign och arkitektur, kunskapsrepresentation, erfarenheter från tester med riktiga användare, tips på smarta lösningar eller vanliga fallgropar, problem man inte lyckats lösa, mm.

Liksom tidigare ser vi allra helst att diskussioner och presentationer illustreras av demonstrationer. Vi avstår dock även detta år från ett strikt demo-tvång. I vilket fall som helst behöver man inte nödvändigtvis dema ett helt system, utan det kan räcka med en systemkomponent som är tänkt att användas i ett dialogsystem.

Vi håller fast vid principen om minimalt jobb för arrangören, men smyger i år in ett anmälningsförfarande: deltagare uppmanas registrera sig via SLTC. Liksom tidigare blir det ingen reviewprocess och inga proceedings.

Vi kommer att försöka behålla den modell vi haft tidigare för presentationerna: cirka 30 minuter per deltagande sajt, med insprängd diskussion.

Väl mött!

Arne Jönsson Annika Silvervarg
Johan Boye Rolf Carlson Jens Edlund Joakim Gustafson Anna Hjalmarsson Håkan Jonsson Mats Wirén Gabriel Skantze
Robin Cooper Torbjörn Lager Staffan Larsson Jessica VillingPeter Ljunglöf